Política de privacitat

 

Benvolgut usuari,

  • t’informem que el titular d’aquesta web és PRIORI ADVOCATS, SCCLP
  • t’informem del tractament de les dades personals que ens has facilitat i de la nostra política de privacitat en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa
  • t’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació per la qual cosa pots posar-te en contacte amb nosaltres per la via que prefereixis:

INFORMACIÓ BÀSICA (PRIMERA CAPA)

 

RESPONSABLEPRIORI ADVOCATS SCCPL
QUALITAT DE LES DADESLes teves dades personals que tractem:
Nom, cognoms, DNI, domicili personal i/o professional, compte corrent, i les dades que ens facilites per a la defensa dels teus interessos i/o execució de l’encàrrec.
FINALITATLes finalitats del tractament de les teves dades són:
El compliment de l’encàrrec professional que ens hagis encarregat.
El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar impostos i presentar declaracions informatives a les administracions.
Gestió de la relació contractual amb tu.
Fer-te arribar informacions que puguin ser del teu interès.
LEGITIMACIÓLes finalitats del tractament de les teves dades són:
El compliment de l’encàrrec professional que ens hagis encarregat.
El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar impostos i presentar declaracions informatives a les administracions.
Gestió de la relació contractual amb tu.
Fer-te arribar informacions que puguin ser del teu interès.
DESTINATARISÚnicament facilitarem les teves dades a prestadors de serveis necessaris per al compliment de l’ encàrrec (pèrits, notaris, etc.); el compliment d’ obligacions (gestoria, administracions, etc.)
DERECHOSEls teus drets sobre les teves dades són:
Accedir, rectificar i suprimir les dades, sol·licitar informació, sol·licitar l’esborrat de dades,
retirar el consentiment, dret a la portabilitat, dret a la limitació del tractament.
INFORMACIÓN ADICIONALA continuació d’aquest resum, pots consultar la informació detallada i pots contactar
Amb nosaltres per a qualsevol aclariment o comentari.

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (SEGONA CAPA).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: PRIORI ADVOCATS SCCLP

NIF: F67219279
Domicili Fiscal: C / Rosselló, 300, 3r 3a Barcelona
Oficines per a visites concertades: C / Rosselló, 224, 5B Barcelona /
C / Esparreguera, 8, baixos. 08760 Martorell

OBLIGACIONS LEGALS I COMPROMÍS DE PRIVACITAT.

– Apliquem el Reglament (EU) 2016/679 de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades I Garantia de Drets Digitals, i la resta de normativa.
– Respectem les teves dades.
– No oferim, venem o transferim les teves dades.
– Prenem les mesures necessàries per mantenir assegurances i protegits teves dades.
– No enviem comunicacions de màrqueting. Només enviem informacions que ens demanis o ens autoritzis a enviar i pots canviar d’opinió quan vulguis.
– Seguim la recomanació de transparència que fa el Reglament i intentem que els textos de consentiment i d’informació siguin clars.
– Les teves dades només es fan servir per a les finalitats indicades i autoritzades per tu.

QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM?

Les dades personals de què disposem et pertanyen i nosaltres només podem tractar-los perquè ens autoritzes i per a les finalitats específiques per a les quals ens autoritzes. O bé els fem servir per a finalitats de compliment de la llei (com introduir les dades de facturació en la comptabilitat, etc.)
Les dades personals fan referència a qualsevol informació que pot identificar-te directament (el teu nom) o indirectament (el DNI).
Altres dades de què disposem són: l’adreça de correu electrònic / adreces postals professionals o particulars / telèfon fix i / o mòbil, noms d’usuari, compte bancari. També és possible que en el curs de la relació contractual ens facilitis dades personals d’un altre tipus, que facin referència a la teva vida personal (afiliacions, creences, origen ètnic, etc.). Aquestes dades només els tractem si és estrictament necessari per a la defensa dels teus interessos i, a més de la normativa de protecció de dades, estem obligades a el secret professional del nostre codi deontològic i la resta de normativa col·legial.

COM OBTENIM TEVES DADES PERSONALS?

Abans de la signatura de qualsevol nota d’encàrrec o de l’encàrrec verbal d’actuacions et lliurarem aquesta explicació sobre la nostra política de dades i
és important que la llegeixis i sigui comprensible. Et demanem per favor que ens indiquis si algun punt no queda clar. Abans de l’enviament de el formulari de contacte del nostre web has de confirmar que has llegit i comprès la nostra política de privacitat.
La recollida de les vostres dades la fem mitjançant formulari en paper o digital. Sempre recollim directament les teves dades de tu i mai de tercers ni demanades a través de galetes.

AMB QUINA FINALITATS PODEM UTILITZAR TEVES DADES PERSONALS?

Les finalitats de l’tractament de les teves dades són totes o algunes de les següents:
El compliment de l’encàrrec professional que ens encomendaste.
El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar
impostos i presentar declaracions informatives a les administracions.
Gestió de la relació contractual amb tu.
Fer-te arribar informacions que puguin ser del teu interès.
Respondre a les teves consultes.
Mantenir-nos en contacte.

QUINA ÉS LA BASE LEGAL PER UTILITZAR TEVES DADES PERSONALS?

Hi ha d’haver una raó que ens legitimi a fer servir les teves dades personals.
La base legal per al tractament de les teves dades personals és alguna o diverses de les següents:
– el teu consentiment
– L’execució d’un contracte: realitzar els serveis que ens has encarregat i / o la gestió de la relació contractual o bé respondre a les teves consultes
– Compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals, com facturació, comptabilitat, presentar impostos.
– El nostre interès legítim en poder prestar-te el servei en les millors condicions per al que necessitarem tractar les teves dades personals.

QUI POT TENIR ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALS?

He informar-te de què tercers aliens a nosaltres accedeixen a les dades de caràcter personal com a prestadors de serveis i què cessions de dades es duen a terme.
Subscrivim contractes amb tercers de confiança perquè realitzin una varietat d’operacions en el nostre nom (per exemple: la comptabilitat). Només els proporcionem la informació que necessiten per realitzar el servei, i els exigim que no utilitzin les teves dades personals per a cap altre propòsit. Fem el major esforç possible per triar a tercers de confiança, informar-nos de quines polítiques de protecció de dades porten a terme i ens assegurem d’incorporar clàusules contractuals de compromís segons les que es comprometen a implementar les mesures de seguretat adequades en el tractament de les teves dades.
No oferim ni venem les teves dades personals. Pots consultar la política de cookies del nostre web.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No vam transferir dades personals fora de l’espai de la UE però es poden veure sotmesos a aquesta transferència a través de l’ús de plataformes que tinguin els servidors fora de l’espai UE (serveis d’emmagatzematge en el núvol o plataformes de comunicació). Ens referim a prestadors de serveis ubicats fora de l’EEE com ara Google, LLC, Drive, Dropbox, One Drive que podran accedir a les vostres dades de caràcter personal. Aquest tipus de prestadors de serveis es troben acollits a el “Privacy Shield” o escut de privacitat i, per tant, es troben obligats a protegir les seves dades personals d’acord amb una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea.
Per tant, fins i tot en l’ús d’aquests serveis, la transferència es realitza de forma segura i legal, d’acord a les polítiques de privacitat que ofereixen els serveis utilitzats.
De tota manera, per minimitzar les possibilitats de transferència internacional de les dades, la nostra principal proveïdora d’emmagatzematge dels expedients una plataforma europea de primer nivell amb servidors d’emmagatzematge situats dins de l’espai UE i amb certificat de compliment de la normativa europea.

QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Només conservem els teus Dades Personals durant el temps que els necessitem per a la finalitat concreta, que pot ser complir l’encàrrec que ens has fet, gestionar la nostra relació contractual, complir amb les nostres obligacions legals i / o mantenir-nos en contacte amb tu. Sempre conservem les dades estrictament necessàries per a cada finalitat. Per determinar el període de retenció de dades de les seves Dades Personals, utilitzem els següents criteris:
• Dades Personals obtinguts mitjançant consentiment en el moment de l’encàrrec: mentre duri la nostra relació contractual;
• Dades Personals continguts en l’expedient: mentre duri l’execució de l’encàrrec. A l’acabar aquest, es lliuren tots els originals al client i es manté una còpia durant el termini necessari per poder realitzar el seguiment correcte, llevat que el client ens demani l’eliminació de la còpia de l’expedient.
• Dades Personals obtinguts al contactar amb nosaltres només per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la teva consulta;
• Dades Personals de contacte limitats a nom, número de telèfon i adreça e-mail: indefinidament mentre no ens demanis la seva eliminació.
• Dades personals necessàries per a complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant els tribunals) o amb finalitats estadístiques o històrics: el temps necessari per poder dur a terme el compliment obligacions, la reclamació, etc.

• Dades personals per gestionar la relació contractual: mentre estigui vigent la relació.
Quan ja no necessitem fer servir les teves dades personals, els eliminarem dels nostres arxius.
Els documents que resultin necessaris per a la millora de la nostra activitat, com sentències i resolucions en què apareixen les dades, els conservarem degudament anonimitzades perquè ja no es puguin relacionar amb tu.

LES TEVES DADES PERSONALS ESTAN GUARDADES DE FORMA SEGURA?

Ens comprometem a protegir les teves dades personals i a prendre totes les precaucions raonables per fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que manegen els teus Dades Personals facin el mateix. Fem el nostre major esforç per intentar evitar l’accés no autoritzat. Com la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les teves dades quan tu ens els envies. Per això, qualsevol transmissió és sota el teu propi risc. Pel que fa a la transmissió que nosaltres realitzem de comunicacions en què apareixen dades personals, adoptem les mesures raonablement necessàries per impedir els accessos no autoritzats. No utilitzem xarxes de el tipus Facebook o Twitter. La comunicació per WhatsApp exigeix autorització expressa per part teva. En cap cas vam enviar documents per WhatsApp i limitem el seu ús en funció de la teva demanda.

ELS TEUS DRETS I OPCIONS

Volem fer un esforç en respectar el teu dret a la privacitat: és important que tinguis el control sobre les dades de caràcter personal, bàsicament perquè són teus. En aquest sentit la normativa estableix al teu favor els següents drets:

DRETQUÈ SIGNIFICA?
Dret d’ InformacióTens dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d’entendre sobre la forma en què utilitzem les teves dades i sobre els teus drets. La nostra intenció és facilitar-te la informació en aquest document però no dubtis en contactar amb nosaltres si en necessites més.
Dret d’accésTens dret a accedir a les dades personals que tenim relatius a la teva persona.
Dret de rectificacióTens dret a fer que rectifiquem les teves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlides o a fer que es completin quan siguin incompletes.
Dret de supressió/dret a l’oblitEn determinats casos, et correspon el dret a fer que les teves dades siguin esborrades o eliminades. Es important saber que no es tracta d’un dret absolut, ja que potser existeixin motius legals o legítims per a conservar-los.
Dret a retirar el consentiment  Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment al tractament de les teves dades personals quan el tractament estigui basat en el teu consentiment.
Dret d’ oposició al tractament Pots oposar-te en qualsevol moment a que tractem les teves dades quan el tractament estigui basat en la satisfacció d’interessos legítims.
Dret a presentar una reclamació davant  una autoritat de controlTens dret a reclamar davant l’ Agencia Española de Protección de Datos en relació a  les nostres practiques de privacitat i protecció de dades. T’agrairíem molt si abans et poses en contacte amb nosaltres.

Dret  a la portabilitat

de les dades

Tens dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra diferent. Només és possible exercir aquest dret respecte a dades que hagis facilitat, quan el tractament estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per a Mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractament

Tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. Si exerceixes aquest dret, el tractament de les teves dades estarà subjecte a limitacions, de manera que podrem emmagatzemar però no podrem seguir usant-los.

Aquest dret només es pot exercir en determinades circumstàncies definides pel Reglament General de Protecció de Dades:

  • que l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti el responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
  • que el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  • que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • que l’interessat s’hagi oposat a el tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

CONTACTE

Si tens qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i fem servir les teves dades personals o vols exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, posa’t en contacte amb nosaltres:

PRIORI ADVOCATS SCCLP

Tel.: 660398553

Correu electrònic: [email protected]

 

 

Equip de PRIORI ADVOCATS SCCLP

2024. PRIORI ADVOCATS. Tots els drets reservats
Política de Privacitat · Política de Cookies · Condicions de les consultes